باران و سرما، فردا درتهران
سامانه بارشي امروز در نوار غربي كشور فعال است كه به تدريج در روز يكشنبه و دوشنبه گسترش بارش‌ها به مناطق نيمه غربي برخي از نقاط نواحي مركزي و دامنه جنوبي البرز و سواحل شمالي كشور مي‌رسد.

0 Պատգամ: