مشاور عالی شهردار تهران در امور ترافیک هشدار داد :

داستان آلودگی هوا به صورت حادتر تکرار مي‌شود


0 Պատգամ: