امروز درباره تعطيلي «شنبه» تصميم‌گيري مي‌شود

خبرگزاري فارس: معاون عمراني استاندار با اشاره به تشكيل جلسه كميته اضطرار آلودگي هواي تهران در روز
جاري اعلام كرد:
در صورت تداوم آلودگي هوا، امروز درباره تعطيلي روز‌ «شنبه» تصميم‌گيري مي‌شود
Դիտել Պարսկերէն Բաժնում.–
.
http://vartandav.blogspot.com/2010/11/blog-post_97.html

0 Պատգամ: