بااعلام شرايط خروج فرزندان از كشور
رييس پليس گذرنامه ناجا خبرداد:

رضايت پدر براي فرزند زير 18 سال و رضايت همسر

براي زنان متاهل بالاي 18سال الزامي است

Դիտել Պարսկերէն Բաժնում.–

0 Պատգամ: