هواي تهران سرد و ناسالم است

امروز بر ميزان غلظت كليه آلاينده‌ها نسبت روز گذشته در همين ساعت افزوده شده است/ ميانگين غلظت آلاينده ذرات معلق كمتراز 5/2 ميكرون فراتراز حد مجاز بوده وشاخص كيفيت هوا هم‌اكنون درشرايط ناسالم است.


Դիտել՝ Հարսկերէն Բաժնում.–

0 Պատգամ: