Saturday, January 1, 2011

Մարդկութիւն և Անհատ

Մարդկութիւն և ԱնհատՄարդկութիւն: Փորձեցէ՜ք ազգային ոգին դատարկել այն բովանդակութիւնից, որ պատմութիւնը կուտակել է նրանում, եւ դուք ազգը կը վերածէք մի դիմազուրկ զանգուածի:Մարդ եւ մարդկութիւն հասկացողութիւններն, ընդհանրապէս, որոշ իմաստ են ստանում միայն այս կամ այն ազգի ոգու միջոցով: Ազգային հանճարն է որոշ բովանդակութիւն հաղորդում համամարդկայինին:
Ազգութեանց փլատակների վրայ ճշմարիտ մշակոյթ չի՜ կարող ծաղկել: Տւեալ ազգութիւնից դուրս` կեղծ են մարդն ու մարդկութիւնը:Մարդկայինը ազգայինին ներդաշնակելով` շահում է թէ՜ մէկը, թէ՜ միւսը: Եւ, ընդհակառակը, ազգայինը ՙհամամարդկայինին՚ զոհելով` կորցնում է թէ՜ ազգը, թէ՜ մարդկութիւնը: Ո՜չ թէ մարդն, ընդհանրապէս, որ անգոյ մի բան է, այլ` դիմագծօրէն ազգային մարդը, որ խորհում էր ազգութեան միջոցաւ. մարդը, որ բովանդակում է իր հայրենի բնութիւնն ու պատմութիւնը:
Օրւայ մարդը, աշխարհաքաղաքացիական խորթացուցիչ վարդապետութիւնների ազդեցութեան տակ, կորցնելու վրայ է իր իրական հոգեւոր կերպարանքը, իր բնացեղային էութիւնը: Անհրաժեշտ է մի արմա – տական յեղափոխութիւն, մի դարձ անարիւն վերացական մարդկայնու թիւնից` դէպի օրգանականը, դէպի ցեղամարդը իրակա՜ն մարդը, որն իր հողին եւ ցեղին կապւած է իր էութեան բոլո՜ր թելերով:
Եւրոպական մարդկութիւն՚ (ԺԸ. եւ ԺԹ. դարերի), ՙՀամաշխարհային մարդկութիւն՚ (Ի. դարի) – ես չեմ հաւատում ո՜չ մէկին, ո՜չ էլ միւսին: Եթէ գոյութիւն ունեցած լինէր եւրոպական մարդկութիւն` տեղի պիտի չունենային եւրոպականութեան համար դարերով ասիական խաւար ոյժերի դէմ ճակատած մեր ժողովրդի աննախընթաց ջարդերը:
Անհատ: Դասակարգային սոցիալիզմը, քարոզելով սէր դէպի հեռաւորը երբ համազգի մերձաւորների մեծագոյն մասը վատասերւում էր թշւառութեան մէջ հակամարտութեան մէջ դրեց անհատն ու հաւաքականութիւնը, եւ այսպիսով խախտեց ազգն իբրեւ հոգեւոր ամբողջութիւն: Անհա՜տ, դու ազատ ես երջանկութիւնդ կառուցելու անգա՜մ նմաններիդ դժբախտութեան վրայ եւ այս էր երէկ եւ է՜, մասամբ, եւ այսօր: Իրերի այդ անբնական ու անբարոյական դրութեան մէջ, մարդկային բարոյական միտքը որդեգրեց ընդհանրապաշտութիւնը (ունիվերսալիզմը) իբրեւ հակոտնեայ` անհատապաշտական լիբերալիզմի:
Անհա՜տ, ոյժերդ միացրո՜ւ արիւնակիցներիդ ոյժերին` յանուն մեծ ամբողջի երջանկութեան ա՜յս է օրւայ եւ վաղւայ ընկերային հրամայականը: Այլ խօսքով անհատն իր բարիքը պիտի փնտռէ հանրութեան բարօրութեան մէջ: Ո՜վ հակադրում է անհատն ընդհանրութեան` մեղանչում է թէ՜ մէկի, թէ՜ միւսի դէմ: Ազգի կեանքից, բովանդակութիւնից դուրս ոչինչ է անհատը: Ընդհանրականութիւնն է կամուրջ ձգում անհատների էութեանց միջեւ: Եւ ոգեխառնուելով միայն անհատը դառնում է հոգեւոր անձ նաւորութիւն արժէքաստեղծ ոյժ:
Դասակարգային վարդապետութիւն ները, պառակտելով ազգը, այն վերածում են դիմազուրկ զանգւածների: Զանգւածն սպանում է ցեղազգացումը, առանց որի անհատի մէջ մեռնում է նաեւ ազգականութեան զգացումը: Ահա՜ թէ ինչո՜ւ մենք ժխտում ենք լիբերալիստօրէն խորհող եւ գործող անհատն ու դասակարգը եւ դաւանում ազգն իբրեւ արժէքային ամբողջութիւն:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ
ArmAr.am

0 Պատգամ: