شمار افراد شناسایی شده حادثه هواپیمای ارومیه به 52 نفر رسید

http://vartandav.blogspot.com/2011/01/52.html


نگاهي به سقوط‌‌هايي كه عادت شده‌اند و بار خبري ندارند؛

گناه سقوط هواپيماي 40 ساله بر گردن سرما

0 Պատգամ: