به مناسبت میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح

ارامنه جهان، بر اساس اعتقادات اولیه مسیحیت، میلاد

آن حضرت را روز ششم ژانویه جشن می گیرند


Դիտել Պարսկերէն Բաժնում.–

0 Պատգամ: