اطلاعيه شماره1و ‌٢ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها

*هر ليتر بنزين معمولي سهميه‌يي ‌٤٠٠ و غيرسهميه‌يي ‌٧٠٠ تومان

*هر ليتر گازوييل سهميه‌يي‌١٥٠و غيرسهميه‌يي ‌٣٥٠ تومان

آغاز اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي آرد و نان
و آب شرب و پرداخت يارانه‌هاي نقدي خانوارها از امروز
Դիտել Պարսկերէն աժնում.–

0 Պատգամ: